Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

 

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są dwa oddziały obejmujące dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Dzieci w wieku 6 lat mogą pozostać w przedszkolu, gdy zaistnieją potrzeby edukacyjne, rodzinne oraz w sytuacji wolnych miejsc w przedszkolu.

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)     sale zajęć dla każdego oddziału

2)     szatnię dla dzieci

3)     jadalnię

4)     salę zajęć dodatkowych

5)     dostęp do kaplicy

6)     plac zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami