Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Czerwiec 2013

24 - 28 czerwca 2013:

19 czerwca 2013:

17 i 18 czerwca 2013:

13 czerwca 2013:

7 i 10 czerwca 2013

4 czerwca 2013:

3 czerwca 2013: