Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Czerwiec 2015
22 - 30 czerwca 2015:15 - 19 czerwca 2015:8 - 12 czerwca 2015:1 - 3 czerwca 2015:1 czerwca 2015 - wycieczka do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego: