Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Czerwiec 2017
27 czerwca 2017:23 i 26 czerwca 2017:
19 - 21 czerwca 2017:
13 i 14 czerwca 2017:
6 i 7 czerwca 2017:
1 czerwca 2017: