Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Czerwiec 2019
24 i 25 czerwca 2019:
18 - 19 czerwca 2019:
14 - 17 czerwca 2019:
3 - 11 czerwca 2019: