Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Formy pracy wychowawczo-dydaktycznej
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o przyjęty w przedszkolu program wychowania przedszkolnego.
Podstawowymi formami aktywności dzieci w przedszkolu są:
 • zorganizowane sytuacje edukacyjne,
 • czynności samoobsługowe,
 • prace i zajęcia dowolne,
 • swobodna zabawa,
 • zabawa zorganizowana,
 • spacery,
 • wycieczki.

 

Wychowanie religijne przedszkole realizuje przez:
 1. codzienną, wspólną modlitwę dzieci oraz okresowe nowenny,
 2. cotygodniową katechezę i adorację Najświętszego Sakramentu,
 3. przybliżenie treści roku liturgicznego,
 4. przygotowanie jasełek z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 5. kształtowanie charakteru i rozwijanie cnót poprzez codzienne sytuacje,
 6. poznanie wybranych świętych,
 7. uczenie szacunku do rodziców i nauczycieli wg IV przykazania Bożego.
Wychowanie patriotyczne przedszkole realizuje przez:
 • zaznajomienie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,
 • rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju ojczystego oraz tradycji,
 • kształtowanie więzi z najbliższym otoczeniem i regionem,
 • umiłowanie polskiej mowy.

 

Poprawiony: środa, 21 marca 2018 17:09