Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Godziny pracy
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30.