Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Grudzień 2014

19, 20 grudnia 2014 - jasełka:

15 - 18 grudnia 2014:

8 - 10 grudnia 2014:

1 - 5 grudnia 2014: