Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Grudzień 2015
21 i 22 grudnia 2015:18 grudnia 2015 jasełka:17 grudnia 2015 jasełka:17 grudnia 2015:14 grudnia 2015:
7 - 10 grudnia 2015:


1 - 4 grudnia 2015:


Za oknem, jak widać, "zaparkowany renifer świętego Mikołaja":