Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Grudzień 2016
19 i 20 grudnia 2016:15 - 16 grudnia 2016:12 i 14 grudnia 2016:5 - 9 grudnia 2016: