Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Grudzień 2018
17 - 19 grudnia 2018:
14 grudnia 2018, 15.30:
14 grudnia 2018, 9.30:
11 grudnia 2018:
5 i 6 grudnia 2018: