Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Język angielski

WRZESIEŃ

Słownictwo związane z powitaniem i przedstawianiem się:

- I am (imię)

- I am a boy / a girl

- zabawa - wyliczanka w kole:

1,2,3 Good morning,

I am (imię) and I like

YOU! (ze wskazaniem na kolegę/koleżankę)

- piosenka: „Hello, hello how are you?”

zwroty: I’m good, I’m great, I’m tired

 

Kolory:

- piosenka: ‘’Blue, blue, blue…I see something blue”

-  rymowanka: „Colours, colours everywhere”

Części ciała (głowa i twarz) – piosenka: „Head, shoulders, knees and toes” Rysowanie ze słuchu (części ciała+kolory)