Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Język angielski
MARZEC
Materiał do powtórzeń z języka angielskiego

Plik do pobrania: angielski.pdf (1,28 MB)

 

WRZESIEŃ

Słownictwo związane z powitaniem i przedstawianiem się:

- I am (imię)

- I am a boy / a girl

- zabawa - wyliczanka w kole:

1,2,3 Good morning,

I am (imię) and I like

YOU! (ze wskazaniem na kolegę/koleżankę)

- piosenka: „Hello, hello how are you?”

zwroty: I’m good, I’m great, I’m tired

 

Kolory:

- piosenka: ‘’Blue, blue, blue…I see something blue”

-  rymowanka: „Colours, colours everywhere”

Części ciała (głowa i twarz) – piosenka: „Head, shoulders, knees and toes” Rysowanie ze słuchu (części ciała+kolory)
GRUDZIEŃ-STYCZEŃ

WEATHER. POGODA

It’s hot. It’s cold.

It’s sunny. It’s raining.

It’s snowing. It’s cloudy. It’s stormy.

 

I’m a little snowman song:

I'm a little snowman, look at me.
These are my buttons, 1 2 3.
These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf. Brrr...it's cold!

SEASONS. PORY ROKU:

Spring

Summer

Autumn

Winter

 

How is the Weather song:

How's the weather?

How's the weather?

How's the weather today?

Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? How's the weather today? Let's look outside.

How's the weather?

Is it sunny today? Let's look outside.

How's the weather?

Is it rainy today? Let's look outside.

How's the weather?

Is it cloudy today? Let's look outside. Is it snowy today?

How's the weather? How's the weather? How's the weather today?

Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? How's the weather today?

TOYS:

doll, ball, teddy bear, scooter, train, plane car, phone, robot, boat, bike

 

colours: red, green, yellow, pink, blue, orange, brown,black, brown, purple

 

adjectives: big, small, new, old

 

Struktury zdaniowe:

It‘s a plane. The robot is red. The car is green. The train is small. The boat is big.

 

FAMILY

mummy, daddy, grandma, grandpa,sister, brothers baby, uncje, aunt, cousin

EMOTIONS

If you’re happy song

If you're happy, happy, happy clap your hands.
If you're happy, happy, happy clap your hands.
If you're happy, happy, happy clap your hands.
Clap you hands.

If you're angry, angry, angry stomp your feet.
If you're angry, angry, angry stomp your feet.
If you're angry, angry, angry stomp your feet.
Stomp your feet.
If you're angry, angry, angry stomp your feet.

If you're scare, scare, scare say: "Oh no!"
If you're scare, scare, scare say: "Oh no!"
If you're scare, scare, scare say: "Oh no!"
Say: "Oh no!"

I’m sad.Cry

I’m scared.Surprised

I’m happy.Laughing

I’m angry.Yell

ACTIVITES:

run             open

walk           close

jump           sit down

swim          stand up

sleep           say

wake up      sing

 

Walking , walking song:

Walking walking. Walking walking.
Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running. Running running running.
Now let's stop. Now let's stop. [Place both hands out in front of you, palms facing forward.]
Walking walking. Walking walking.
Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running. Running running running.
Now let's stop. Now let's stop.
Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe. [Walk on your toes.]
Jump jump jump. Jump jump jump.
Swimming swimming swimming. [Make a swimming motion.]
Now let's sleep. Now let's sleep. [Rest your head against your hands or lie down on the ground and pretend to sleep.]
Wake up! [Eyes open! Look alert!]
It's time to go! [Look at your watch.]

 

NUMBERS:

1 one

2 two

3 three

4 four

5 five

6 six

7 seven

8 eight

9 nine

10 ten

11 eleven

12 twelve