Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Kwiecień 2013

29, 30 kwietnia 2013:
Szukamy oznak wiosny.
Wycieczka do Baśniowej Kawiarenki.

24 kwietnia 2013:

16 - 18 kwietnia 2013:

4 - 12 kwietnia 2013: