Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Kwiecień 2017
28 kwietnia 2017:



24 - 25 kwietnia 2017:



3 - 13 kwietnia 2017: