Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Listopad 2019
25 i 26 listopada 2019: