Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Lokalizacja
Przedszkole znajduje się przy ul. Złocieniowej 38A, wejście do przedszkola - od strony górki rekreacyjnej, między ulicami Złocieniową i Jeziorną.