Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Luty 2014

 25 - 27 lutego 2014:

17 - 21 lutego 2014:

10 - 14 lutego 2014: