Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Maj 2015
28 maja 2015 - występ dla Rodziców:25 i 28 maja 2015:18 i 20 maja 2015:11 i 12 maja 2015:5 i 7 maja 2015: