Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Maj 2016
31 maja 2016 - występ dla Rodziców:30 i 31 maja 2016:24 i 25 maja 2016:11 maja 2016 - wycieczka do Rogowa:4 - 6 maja 2016: