Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Maj 2017
26 maja 2017:18 i 22 maja 2017:17 maja 2017 - wycieczka do jednostki wojskowej w Nowym Glinniku:
25 Brygada Kawalerii Powietrznej

RYSUNKI11 i 15 maja 2017:4 maja 2017: