Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Maj 2018
28 i 29 maja 2018:
25 maja 2018:
23 maja 2018:
16 i 22 maja 2018:
7 - 9 maja 2018: