Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Marzec 2013

12-21 marca 2013.

8 marca 2013 - Marysia, wspierana przez Jasia, przyjmuje życzenia urodzinowe :)

5,6 marca 2013: