Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Nasz dzień
Zawsze rano od 730 wszyscy spotykamy się w sali Maluchów, która jest naszym największym pomieszczeniem.
Do śniadania jest czas na swobodne zabawy w zespołach, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, gry, rysowanie itp. Czasami przygotowujemy się do zajęć - wyszukujemy odpowiednie ilustracje, książki; gromadzimy materiały plastyczne. Potem mamy kilkuminutową gimnastykę lub zabawę ruchową. Nasz dzień rozpoczynamy wspólną modlitwą.
Przed posiłkami myjemy ręce...
Po śniadaniu Starszaki i Maluchy mają odzielnie zajęcia w swoich salach.
Dodatkowa sala przeznaczona jest na zajęcia dodatkowe.
Śniadania, obiady i podwieczorki - w jadalni.
Ważne miejsce w planowaniu pracy przedszkola zajmuje tzw. swobodna zabawa lub zabawa inspirowana przez nauczyciela. Może mieć ona bardzo szeroki wymiar: od zabaw tematycznych (w dom, w szkołę, policję, sklep...) poprzez różnorodne zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, po zabawy badawcze, dydaktyczne i zabawy użyteczne (grabienie trawnika,podlewanie roślin). W toku najprostszych zabaw dzieci zdobywają różnorodne doświadczenia, wchodzą w relacje z kolegami, uczą się wytrwałości, utrwalają zdobytą wiedzę.