Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Ramowy plan dnia
730 - 845 - schodzenie się dzieci;
 • zabawy dowolne wg zainteresowań - manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne, inne;
 • praca indywidualna - wspomaganie i korygowanie rozwoju;
 • rozmowy, swobodne wypowiedzi dzieci;
 • udział dzieci w przygotowaniach do zajęć edukacyjnych;
 • zabawy integrujące grupę;
840 - 900 - gimnastyka, modlitwa, przygotowania do śniadania - czynności organizacyjne i samoobsługowe;
900 - 920 - śniadanie;
920 - 1140
 • zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • spacery, wycieczki, adoracje Najświętszego Sakramentu
 • swobodna zabawa;
1140 - 1200 - czynności higieniczno-porządkowe;
1200 - 1230 - obiad;
1230 - 1300 - odpoczynek poobiedni - czas wyciszenia, odbieranie dzieci;
1300 - 1450
 • zajęcia dydaktyczne,
 • praca indywidualna,
 • swobodna zabawa, prace porządkowe,
 • zabawy na placu przedszkolnym, prace ogrodnicze,
 • spacery, obserwacje przyrodnicze;
1440 - 1500 - przygotowanie do podwieczorku, czynności organizacyjne i samoobsługowe;
1500 - 1520 - podwieczorek;
1520 - 1630 - odbieranie dzieci - rozmowy z rodzicami wg potrzeb;
 • zabawy muzyczno - ruchowe, dydaktyczne, plastyczne;
 • zabawy integracyjne w kole;
 • słuchanie baśni, bajek, wierszy i opowiadań;
 • swobodna zabawa.
Poprawiony: czwartek, 18 stycznia 2018 11:07