Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Programy edukacyjne
W roku szkolnym 2015/16 korzystamy z następujących programów:
  1. "Szkoła za pasem" Program Wychowania Przedszkolnego - M. Jelonek, K. Wójcik-Bożętka
  2. W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga - D. Włoczewska

Program pt. W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga, zgodny z obowiązującą Podstawą programową, obejmuje całościowo naukę religii w przedszkolu (cele, treści i zadania).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i z ramowym statutem  przedszkola program został napisany na 2 jednostki lekcyjne tygodniowo w wymiarze czasowym właściwym dla danego poziomu nauczania, tj. dla grup najmłodszych na 15 minut, a dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich na 30 minut.