Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Styczeń 2015

26 - 30 stycznia 2015:

19 - 23 stycznia 2015:

7, 14, 16 stycznia 2015: