Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Styczeń 2017
25 - 31 stycznia 2017:
4 - 16 stycznia 2017: