Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Styczeń 2018
29 i 30 stycznia 2018:

22 i 23 stycznia 2018:

17 stycznia 2018:

2 - 9 stycznia 2018: