Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Terminy zapisów


Ze względu na katolicki profil, do przedszkola przyjmowane są dzieci z rodzin katolickich, których rodzice akceptują charakter placówki i zobowiązują się do współpracy w tym zakresie.

Rekrutacja obejmuje kilka spotkań, które wraz z wypełnionymi dokumentami służą rozpatrzeniu sytuacji rodzinnej i są podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Zapisy do przedszkola odbywają się w pierwszych dniach marca, w wyznaczonych dniach i godzinach
Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie:
  1. otrzymanej w przedszkolu i wypełnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola,
  2. ankiety informacyjnej o dziecku,
  3. innych dokumentów (np. zaświadczeń) wymaganych w niektórych sytuacjach,
  4. rozmowy z rodzicami.
Informacje na temat naszego przedszkola, jego specyfiki, warunków itp. można uzyskać podczas wstępnej rozmowy (marzec), na zebraniu informacyjnym (dotyczy rodziców dzieci przyjętych) oraz na naszej stronie internetowej.
Spotkanie z przyjętymi dziećmi i ich rodzicami odbywa się w maju lub w czerwcu. Dzieci zapoznają się z rówieśnikami, z nauczycielami, poznają otoczenie przedszkola i przedszkolne sale. W ramach spotkania dzieci mają możliwość swobodnej zabawy i zabawy zorganizowanej, wybierają swój znaczek rozpoznawczy.

 Ze względu na katolicki profil, do przedszkola przyjmowane są dzieci z rodzin katolickich, których rodzice akceptują charakter placówki i zobowiązują się do współpracy w tym zakresie.

Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie:

1) otrzymanej w przedszkolu i wypełnionej przez rodziców dziecka „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”,

2) ankiety informacyjnej o dziecku,

3) innej dokumentacji (np. zaświadczeń) wymaganej przez dyrektora w niektórych sytuacjach,

4) rozmowy z rodzicami.

 

 

Rekrutacja obejmuje kilka spotkań, które wraz z wypełnionymi dokumentami służą rozpatrzeniu sytuacji rodzinnej i są podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

Poprawiony: sobota, 06 marca 2021 16:34