Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Wrzesień 2014

29 i 30 wrzesnia 2014:

22 - 26 września 2014:

18, 19 września 2014:

15 - 17 września 2014:

8 - 12 września 2014:

1 -5 września 2014: