Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Wrzesień 2016
26 - 29 września 2016:
13 - 22 września 2016:
5 - 9 września 2016:
1, 2 września 2016: