Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Zajęcia dodatkowe


  • Gimnastyka korekcyjna
  • Rytmika
  • Język angielski
Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się od października i odbywają się raz w tygodniu.