Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Zajęcia dodatkowe


  • Gimnastyka korekcyjna
    czwartek po śniadaniu [więcej]
  • Rytmika
Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się od października i odbywają się raz w tygodniu.