Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Rekrutacja - marzec 2021


Rekrutacja na rok 2021/2022 została zakończona

 

1) Przyjmowanie wypełnionych kart i rozmowa z rodzicami - w umówionym indywidualnie dniu
i godzinie.


2) Karty wydawane są wyłącznie zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom).

3) Nie prowadzimy zapisów drogą elektroniczną.

 

Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie:

1. otrzymanej w przedszkolu i wypełnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola,

2. ankiety informacyjnej o dziecku,

3. innych dokumentów (np. zaświadczeń) wymaganych w niektórych sytuacjach,

4. rozmowy z rodzicami.

Ze względu na katolicki profil przedszkola, przyjmujemy dzieci z rodzin, których rodzice wychowują swoje dzieci zgodnie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego.


Informacje na temat naszego przedszkola, jego specyfiki, warunków itp. można uzyskać:

  • podczas wstępnej rozmowy (marzec)
  • na zebraniu informacyjnym (dotyczy rodziców dzieci przyjętych) oraz
  • na naszej stronie internetowej - "Cele i zadania"

Spotkanie z przyjętymi dziećmi i ich rodzicami odbywa się w maju lub w czerwcu.

Dzieci zapoznają się z rówieśnikami, z nauczycielami, poznają otoczenie przedszkola i przedszkolne sale.

W ramach spotkania dzieci mają możliwość swobodnej zabawy i zabawy zorganizowanej, wybierają swój znaczek rozpoznawczy.Poprawiony: sobota, 06 marca 2021 16:33