Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Rekrutacja - marzec 2019


1) wydawanie kart zgłoszenia dziecka w następujących dniach i godzinach:

  • 4 marca -  poniedziałek              1500 - 1730                     
  • 5 marca -  wtorek                      1500 - 1730
  • 7 marca - czwartek                      800 -  900


2) Przyjmowanie wypełnionych kart i rozmowa z rodzicami - w umówionym indywidualnie dniu
i godzinie.


3) Karty wydawane są wyłącznie zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom).

4) Nie prowadzimy zapisów drogą elektroniczną.

 

Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie:

1. otrzymanej w przedszkolu i wypełnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola,
2. ankiety informacyjnej o dziecku,
3. innych dokumentów (np. zaświadczeń) wymaganych w niektórych sytuacjach,
4. rozmowy z rodzicami.

Ze względu na katolicki profil przedszkola, przyjmujemy dzieci z rodzin, których rodzice wychowują swoje dzieci zgodnie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego.


Informacje na temat naszego przedszkola, jego specyfiki, warunków itp. można uzyskać:

  • podczas wstępnej rozmowy (marzec)
  • na zebraniu informacyjnym (dotyczy rodziców dzieci przyjętych) oraz
  • na naszej stronie internetowej - "Cele i zadania"

Spotkanie z przyjętymi dziećmi i ich rodzicami odbywa się w maju lub w czerwcu. Dzieci zapoznają się 
z rówieśnikami, z nauczycielami, poznają otoczenie przedszkola i przedszkolne sale. W ramach spotkania dzieci mają możliwość swobodnej zabawy i zabawy zorganizowanej, wybierają swój znaczek rozpoznawczy.Poprawiony: środa, 06 lutego 2019 18:05