Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Aktualności
Oto Pan Bóg przyjdzie...

Błąd
Propozycja na ADWENT

Zapraszamy do udziału w codziennej modlitwie z ks. Teodorem:
Błąd