Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Aktualności
ZACHĘCAMY DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Błąd
Zapraszamy do udziału w codziennej modlitwie z ks. Teodorem:
Błąd