Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30

7.30 – 8.45 – schodzenie się dzieci,

 • zabawy dowolne wg zainteresowań,
 • praca indywidualna — wspomaganie i korygowanie rozwoju,

8.40 – 9.00 – czynności organizacyjne i samoobsługowe, gimnastyka, zabawy integrujące grupę, modlitwa,

9.00 – 9.20 – śniadanie,

9.20 – 11.40 – zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

 • swobodna zabawa,
 • spacery, wycieczki,
 • zajęcia dodatkowe,

11.40 – 12.00 – czynności higieniczno-porządkowe, słuchanie bajek, wierszy, opowiadań,

12.00 – 12.30 – obiad,

12.30 – 13.00 – odpoczynek poobiedni – czas wyciszenia, odbieranie dzieci,

13.00 – 14.40

 • zajęcia dydaktyczne,
 • praca indywidualna,
 • swobodna zabawa, prace porządkowe, prace ogrodnicze,
 • spacery, obserwacje przyrodnicze,

14.40 – 15.00 – czynności organizacyjne i samoobsługowe, słuchanie bajek, wierszy, opowiadań,

15.00 – 15.20 – podwieczorek,

15.20 – 16.30 – odbieranie dzieci – rozmowy z rodzicami wg potrzeb,

 • zabawy muzyczno-ruchowe, dydaktyczne, plastyczne,
 • zabawy integracyjne w kole,
 • swobodna zabawa.