CZESNE

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 250 zł. Czesne za rodzeństwo wynosi 130 zł

DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA

Opłata za posiłki to 10 za dzień.

Odliczenia za nieobecność (od trzech dni ciągłej nieobecności dziecka) będą dokonywane w następnym miesiącu.

Prosimy o dokonywanie opłat do 15. dnia danego miesiąca.

ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU

  • język angielski
  • gimnastyka korekcyjna — raz w tygodniu — opłata miesięczna 27 zł.
  • zajęcia logopedyczne — raz w tygodniu
  • zajęcia rytmiczno-taneczne — raz w tygodniu