CZESNE

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 250 zł. Czesne za rodzeństwo wynosi 130 zł

DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA

Opłata za posiłki to 8 zł za dzień.

Odliczenia za nieobecność (od trzech dni ciągłej nieobecności dziecka) będą dokonywane w następnym miesiącu.

Prosimy o dokonywanie opłat do 15 dnia danego miesiąca.

ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU

  • język angielski
  • gimnastyka korekcyjna — raz w tygodniu opłata miesięczna 25 zł.
  • zajęcia logopedyczne — raz w tygodniu
  • zajęcia rytmiczno-taneczne — raz w tygodniu