Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Adaptacja

Adaptację czyli przystosowanie, określa się jako proces lub wynik procesu uzyskiwania równowagi między potrzebami jednostki a warunkami otoczenia społecznego. - W. Okoń

Czynniki wpływające na adaptację dziecka do warunków przedszkolnych:

  • wysoka reaktywność dziecka na szereg bodźców,
  • dominacja sfery emocjonalnej (poczucie miłości, bezpieczeństwa),
  • poziom kompetencji językowych,
  • poziom rozwoju poznawczego (pojęcie czasu, przestrzeni),
  • przynależność do grupy społecznej (poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego),
  • poziom świadomości wychowawczej rodziców,
  • poziom wymagań stawianych dziecku przez rodziców.

Adaptacji i harmonijnemu rozwojowi dziecka sprzyja jasne określenie i przyjęcie celów wychowania.
Pozwala to na jednolite oddziaływanie i uzupełnianie się  rodziny i przedszkola.

Adaptację do warunków przedszkolnych należy rozumieć nie tylko jako przystosowanie się dziecka do bycia przedszkolakiem, ale również jako adaptację jego rodziny. W procesie tym środowisko rodzinne odgrywa szczególną rolę. To jego świadomość i doświadczenie mają wpływ na przygotowanie dziecka do przedszkola oraz jego start
w nowej społeczności.

Gotowi na rozstanie powinni być przede wszystkim rodzice, aby własnych lęków i nieufności nie przerzucać
na dziecko.

Wzajemne zaufanie rodziców i wychowawców, dzielenie się doświadczeniem i radą oraz wspieranie modlitwą rodzi atmosferę bezpiecznego zdążania w jednym kierunku, choć nie pozbawionego trudności.

Poprawiony: środa, 17 stycznia 2018 17:53