Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

ul. Złocieniowa 38A
91-358 Łódź
Wejście do przedszkola znajduje się od strony górki rekreacyjnej, między ulicami Złocieniową i Jeziorną.