Im dłużej doświadczamy świata wartości, tym bardziej sami
czujemy się uszlachetnieni i dowartościowani.”

ks. Krzysztof Grzywocz

W naszym przedszkolu w wychowaniu dzieci kierujemy się wartościami ewangelicznymi oraz nauką Kościoła katolickiego. Dokonuje się ono poprzez codzienne sytuacje, zwyczaje, a także poprzez styl życia i modlitwy sióstr naszego Zgromadzenia.

Niezwykle ważną wartością jest dla nas zgodne współistnienie dzieci w grupie, budowanie dobrych relacji z nauczycielem, czyli rozwijanie umiejętności społecznych dzieci. Z tym wiąże się również wychowanie patriotyczne, które buduje tożsamość narodową i społeczną dziecka.

Nasze przedszkole wspiera również rodziców w pełnieniu ich „pierwszorzędnego i niezbywalnego prawa do obowiązku wychowania” dzieci (KKK 2221), w tym także w wychowaniu religijnym.

Wychowanie religijne przedszkole realizuje przez:

 • codzienną, wspólną modlitwę dzieci oraz okresowe nowenny,
 • cotygodniową katechezę i adoracje Najświętszego Sakramentu,
 • przybliżenie treści roku liturgicznego,
 • przygotowanie jasełek z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • kształtowanie charakteru i rozwijanie cnót poprzez codzienne sytuacje,
 • poznanie wybranych świętych,
 • uczenie szacunku do rodziców i nauczycieli wg IV przykazania Bożego.

Wychowanie patriotyczne przedszkole realizuje przez:

 • zaznajomienie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,
 • rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju ojczystego oraz tradycji,
 • kształtowanie więzi z najbliższym otoczeniem i regionem,
 • umiłowanie polskiej mowy.

Współpracę z rodzicami przedszkole realizuje przez:

 • zapewnienie indywidualnych spotkań z dyrektorem przedszkola oraz nauczycielami, podczas których na bieżąco informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka,

 • organizowanie spotkań w formie wykładów, prelekcji, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci,
 • udostępnianie i propagowanie wśród rodziców dobrej literatury z zakresu religii, pedagogiki i wychowania.