Rekrutacja

MARZEC 2023
Zapisy do przedszkola odbywają się w pierwszych dniach marca w wyznaczonych dniach i godzinach (szczegóły w lutym). Rekrutacja obejmuje kilka spotkań, które wraz z wypełnionymi dokumentami służą rozpatrzeniu sytuacji rodzinnej i są podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie:

  1. otrzymanej w przedszkolu i wypełnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola,
  2. ankiety informacyjnej o dziecku,
  3. innych dokumentów, wymaganych w niektórych sytuacjach,
  4. rozmowy z rodzicami.

Ze względu na katolicki profil przedszkola, przyjmujemy dzieci z rodzin, których rodzice wychowują swoje dzieci zgodnie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego, akceptują charakter placówki i zobowiązują się do współpracy w tym zakresie.
Informacje na temat naszego przedszkola, jego specyfiki, warunków itp. można uzyskać:

  • podczas wstępnej rozmowy (marzec),
  • na zebraniu informacyjnym (dotyczy rodziców dzieci przyjętych),
  • na naszej stronie internetowej.

Spotkanie z przyjętymi dziećmi i ich rodzicami odbywa się w maju lub w czerwcu.  Dzieci zapoznają się z rówieśnikami, z nauczycielami, poznają otoczenie przedszkola i przedszkolne sale. W ramach spotkania dzieci mają możliwość swobodnej zabawy i zabawy zorganizowanej, wybierają swój znaczek rozpoznawczy.