Wakacje z książką

Nie ma jak to wakacje z książką! 

Żeby się o tym na nowo przekonać, poszliśmy w czwartek 19. czerwca do naszej Miejskiej Biblioteki przy ul. Motylowej, aby panie bibliotekarki jeszcze raz nam przypomniały, dlaczego tak ważne jest czytanie książek i jak wielu ciekawych i ważnych rzeczy możemy się z nich dowiedzieć i nauczyć. 

 I okazało się, że w książkach są też wakacje! Wiersze o wakacjach, opowiadania o wakacjach, zagadki o wakacjach… Wszędzie już czuć WAKACJE! 

MY TEŻ CZEKAMY!